Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prezentace muzea v rámci Dnů města

V sobotu 18. června 2022 představíme v rámci Dnů města prostory plánované expozice muzea v budově staré pošty. Součástí bude výstava plakátů o muzeu a jeho sbírkách s vybranými exponáty a tematická výstava o turismu na Doubravě. K dispozici budou též pracovní listy pro děti i dospělé.

Od roku 2018 vzniká v Chotěboři něco v rámci naší republiky nevídaného – tvoří se nové muzeum! – Budova, expozice, depozitáře… Co již proběhlo (2018 – 2021)

Tvoříme nový výstavní program

Kromě stálé expozice již připravujeme i výstavní program krátkodobých výstav. Mají přibližovat důležitá témata a prezentovat sbírku.

Příprava stěhování

Vše se připravuje na stěhování – balíme sbírky, část se přesunuje do provizorních prostor a zároveň se řeší nové prostory pro depozitář – původně plánované nevyšly… Novou adresu sice již máme, ale musí se vytvořit projekt přestavby a pak ji zrealizovat.

Budování expozice – květen 2021

Společnost Krutart odevzdala návrh scénáře nové expozice, nyní se zapracovávají připomínky a ladí se další postup – hledá se, kdo přetvoří scénář do podoby projektové dokumentace, podle které se již dá expozice nechat vyrobit.

2020

Pracujeme na zajištění sbírky – depozitáře získáme na jiném místě. Tvoří se projekt adaptace prostor.

Vytvořili jsme také záměr galerie, ta bude mít perfektní technické zajištění. Budeme si tak moci půjčovat i cenné věci!

V soutěži o tvorbu scénáře nové expozice je vybrána společnost Krutart.

Začínáme pracovat na nové budoucí expozici, schází se pracovní skupina vedená panem místostarostou. Myšlenkám dominuje voda a řeka Doubravka, kterou máme všichni rádi.

Soutěž vyhrává Projektový ateliér David, tvoří se projekt přestavby budovy – na Informační centrum, moderní jednací sál a muzeum.

2019

Leden – hned zčerstva dostáváme výpověď z budovy zámku, za tři roky musíme být pryč. Trochu nervy ale hurá! – muzeum má naději, že se jeho stav zlepší!!!

A ukazuje se to hned: Město kupuje budovu na náměstí (Trčků z Lípy 55) a vyhlašuje architektonickou soutěž.

2018

Píše se rok 2018. Majitel uzavírá park pro veřejnost a nám se zmenšují prostory.a pak – hurá! – dostáváme výpověď z budovy zámku.

Za tři roky musíme z budovy pryč, a tak máme naději, že se stav muzea zlepší!!!!