Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Město Chotěboř usilovalo o budovu kina na celonárodní úrovni od roku 1953. Než bylo kino otevřeno, promítalo se třikrát týdně v místní sokolovně. Do roku 1956 probíhaly výpočty, výměry, vypisovaly se architektonické návrhy a tvořily technické zprávy. V následujícím roce započaly terénní úpravy a byl zbourán původní objekt ležící na vybraných pozemcích.

Novostavba kina Družba se budovala do roku 1959. Bylo vystavěno širokoúhlé moderní kino pro 350 diváků, které stálo tehdy 2 a čtvrt milionu československých korun.

Kino bylo svého času nejmodernější v oblasti a bylo zde naplánováno 500 představení ročně. Skladba filmového programu od roku 1980 byla určena celostátním plánem. V sobotu odpoledne běžely (kromě července a srpna) dětské filmy. Ve středu a v neděli odpoledne filmy pro mládež.

Již tehdy se v kině pořádaly tématické filmové festivaly, zejména dětské. Kino se využívalo i k pořádání slavnostních večerů či koncertů. S příchodem televizí do domácností se návštěvnost kina snížila a snížil se i počet představení za týden.

K 1. lednu 1982 přestalo být kino Družba řízené Městským národním výborem v Chotěboři a bylo převedeno do okresní správy kin jako nového kulturního zařízení řízeného Okresním národním výborem v Havlíčkově Brodě.

Zpět do správy města se vrací až v roce 2005 kdy ho do své organizační struktury převezme Městské muzeum Chotěboř. O čtyři roky později se organizace přejmenovává na CEKUS Chotěboř.

Stavební plány na obnovu kina ale pokračují. V roce 2012 byla zrekonstruována střešní krytina budovy, v následujícím roce upraven interiér kinosálu, vyměněny koženkové sedačky za nová křesla, položen koberec a nově vymalováno. Kapacita kinosálu se snížila na 184 + 8 imobilních míst. V současné době probíhá přestavba jeviště a rekonstrukce zázemí pro herce. Stavební práce by měly být ukončeny na jaře 2021.

Zdroj: Absolventská práce Ondřeje Širokého – Modernizace kina Chotěboř na standard DCI, Pamětní kniha Města Chotěboře III. díl, upraveno.