Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CEKUS – Centrum Kultury a Služeb

Náplň činnosti organizace

Organizace o této struktuře působí od 1. ledna 2009 a je pokračovatelkou příspěvkové organizace Městské muzeum Chotěboř, zřízené městem v roce 1994. Po svém zřízení zajišťovala pouze činnost muzeální, ale od oku 2005 přibyly činnosti kulturní a společenské.

V současné době se stará o veškeré služby 19 zaměstnanců, z toho 1 s dohodou o pracovní činnosti.

Organizační struktura je plně přizpůsobena hlavnímu cíli organizace – efektivně a kvalitně plnit požadavky svého zřizovatele – Města Chotěboř.