Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kultura

 • filmová a divadelní představení, výukové pořady
 • pořádání koncertů a hudebních festivalů
 • výstavy, přednášky a autorské besedy
 • pořádání kulturních a společenských akcí města
 • satelitní přenosy kulturních a sportovních akcí
 • pronájem kinosálu třetím osobám za účelem konání kulturních, společenských a komerčních akcí

Knihovna

 • veřejné knihovnické a informační služby
 • meziknihovní výpůjční a reprografické služby
 • bibliografické a faktografické informační služby
 • pořádání přednášek a besed pro veřejnost
 • Virtuální univerzita třetího věku
 • donášková služba handicapovaným občanům
 • pronájem půdních prostor pro kulturní, společenské a komerční akce

Informační centrum

 • služby turistického informačního centra
 • vydávání a prodej propagačních materiálů o regionu
 • veřejný přístup k internetu, kopírování, tisk, skenování
 • letní čítárna
 • půjčovna koloběžek a trekových holí
 • předprodej vstupenek

Muzeum

 • muzejní a výstavní činnost
 • přednášky pro veřejnost
 • přednášky pro školy
 • workshopy
 • komentované prohlídky městem
 • badatelská činnost