Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jsme tu pro Vás od roku 1885 – jako vlastivědné, městské muzeum. Chceme být stále s Vámi a tak chceme být současní, noví a smysluplní a to pro nás znamená pečovat o odkaz, krajinu, umění a naše společné duchovní horizonty. Proto jsme vytvořili na půdě našeho muzea čtyři muzea virtuální.

Muzeum odkazu Františka Palackého

Smyslem Muzea odkazu je pečovat o společnou paměť a její kontinuitu. Náplní naší práce je rozvoj historického poznání, které vyrůstá z toho, co nám připravili naši předchůdci.

Jsme součástí řetězu dějin, jsme pevní natolik, nakolik si vážíme své minulosti, ať byla jakákoliv. Poznání naší minulosti utváří naši současnou i budoucí identitu.

Patronem muzea je František Palacký, Otec národa a české moderní historiografie. Své monumentální dílo Dějiny národa českého psal i v nedaleké Malči.

Muzeum krajiny Josefa Václava Neudoerfla

Skutečným pokladem Chotěboře je krajina, do níž je zasazena. Vše, co se v Chotěboři dělo a děje, se dělo v této krajině. Tu původní vytvořila příroda, tu současnou již přetvořil člověk. Udržitelnost Chotěboře není možná bez udržení zdraví této naší krajiny.

Patronem muzea jsme si zvolili spisovatele, učitele a prvního správce našeho muzea Josefa Václav Neudoerfla.

Muzeum umění

Výtvarné umění je citlivým nakládáním s tvarem patřícím k našemu domovu. Muzeum svou činností také tvaruje prostor, hledá a putuje časem. Toto hledání a putování je pro nás smyslem umění i veškeré další lidské činnosti.

Patronem Muzea umění je Zdenek Rykr, malíř, jehož dílo dělá z naší sbírky sbírku mimořádnou. Jeho hledání tvaru, výrazu, propojení umění, estetiky z celkem prostoru, v němž žijeme, je pro nás zároveň zavazující.

Muzeum horizontů Jana Amose Komenského

Náš domov je nejen fyzickým prostorem, ale také duchovním. Proměny našeho světa se nedějí jen v našich domech, nástrojích, v krajině, ale také v tomto světě duchovním. Ten je určen horizontem a naše hledání a dějiny jsou pohybem takového horizontu, který nám říká „kam až vidíme“. Muzeum tak má pečovat právě o tyto horizonty.

Za patrona Muzea horizontů jsme si zvolili Jana Amose Komenského. S Chotěboří sám nemá společného vlastně nic, jeho dílo bylo ale silně reflektováno i u nás.