Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podsbírka obsahuje díla z období od 17. do 21. století: obrazy, kresby a grafiky, dřevěné, kamenné a sádrové plastiky, lidové malby na skle, vyšívané obrazy či koláže. V roce 1955 věnoval Otakar Rykr muzeu obrazy a kresby svého syna Zdenka. V letech 1966 a 1973 věnovala Vojslava Pruchová soubor prací svého bratra Jindřicha Pruchy, zejména kresby a skicáře. Tyto soubory patří k nejcennějším. Čtrnáct asambláží, které tvořily součást Rykrovy pozůstalosti, bylo bohužel v 70. letech převedeno na základě rozhodnutí kulturní komise města do majetku Národní galerie.

Další práce se vztahují k Chotěboři a okolí, například malby Jiřího Horníka s náměty ze Železných hor, okolí řeky Doubravy a Starého Ranska nebo rozsáhlý konvolut od Miroslava Paráka, získaný z pozůstalosti.

Ve sbírce jsou grafiky Miloslava Pečinky, který učil na místní základní umělecké škole, Oldřicha Karla nebo Karly Matějíčkové s náměty řeky Doubravy, dále malby na skle a kresby chotěbořského karikaturisty Vlastimila Koštíře.

Sochařská část obsahuje práce Karla Opatrného z první poloviny 20. století, především portréty. Dřevěné polychromované sochy sv. Václava a Ludmily ze 17. století pocházejí snad ze zámku v Nové Vsi, stejně jako plátno z roku 1887 zachycující děti rodiny Mixovy včetně budoucí básnířky Terezy Dubrovské.

Na dílech se negativně podepsalo nevhodné uložení na zámku. V roce 2013 iniciovala kurátorka Pavla Benešová záchranu exponátů, postupně se podařilo ty nejcennější restaurovat a vyčistit.