Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

V současnosti má sbírka přes třicet tisíc předmětů. Je rozdělena na šest podsbírek: Písemnosti a tisky, Numizmatická, Historická, Knihy, Geologická, Výtvarné umění. V Centrální evidenci sbírek (CES) je vedena pod číslem MCH/002-04-10/066002. Exponáty jsou provizorně uloženy v prostorách zimního stadionu a připravuje se pro ně nový depozitář.

V minulosti byly muzeu navrhovány různé specializace. V sedmdesátých letech vznikl nápad vytvořit Lnářské muzeum (libreto připravoval Albín Medek ze Šumperka, zaměstnanec trutnovského podniku Lnářský průmysl). Dalším návrhem bylo zřídit zde Muzeum bramborářství, škrobárenství a lihovarnictví pro ČSR. Ve druhé polovině 80. let se uvažovalo o převedení zámku do vlastnictví Geofondu Praha a vybudování specializovaného muzea a dokumentačního střediska české geologie.

První stálá expozice vznikla v roce 1955 a nesla název Chotěbořsko v odboji. V roce 1973 připravil Václav Procházka úspěšnou stálou expozici Nerostné bohatství Chotěbořska. V muzeu byly od 70. let instalovány také různé podoby pamětních síní – Jindřicha Pruchy (1976), nebo Pamětní síň významných rodáků a obyvatel města (1985). V roce 1996 vznikla dlouhodobější výstava Chotěboř náš domov.

Muzejní sbírky ve své rozmanitosti odrážejí charakter a zájmy různých správců, ředitelů a ředitelek a vedoucích muzea. Jejich rozšiřování bylo dosud spíše náhodné, probíhalo prostřednictvím darů a odkazů, méně sbírkotvornou činností. Nyní pracujeme na vytvoření sbírkotvorné koncepce.

Nyní vzniká projekt nové stálé expozice a výstavních prostor pro krátkodobé výstavy. Stálá expozice bude zaměřena na historii města a přírodní a geologickou jedinečnost okolí a údolí řeky Doubravy.