Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenty – CEKUS Chotěboř

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsou dle §28a na internetových stránkách zřizovatele zveřejňovány střednědobé výhledy rozpočtu (návrh i schválení) a rozpočty (návrh i schválení) příspěvkové organizace na příslušné období:

Přílohy