Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vánoce z balkonu- zrušeny.

Vánoce z balkonu jsou vzhledem k opatřením zrušeny.

( Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26.11.2021.)

Festivaly

naposledy aktualizováno v pátek 26. listopadu 2021 (18:03)


Pravidla a doporučení

Divadelní, filmové i hudební festivaly se mohou konat. Na představeních může být nejvýše 1000 diváků. 

V prostoru, kde je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy festivalu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Antigenní a RT-PCR testy k prokázání bezinfekčnosti nelze použít.

———————————————————————————————————————————————————————–