Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nejrozsáhlejší podsbírka obsahuje více než sedmnáct tisíc exponátů a dokumentuje období od 18. století po současnost. Byla tvořena a doplňována od vzniku muzea v roce 1885 a četné přírůstky přibývají i v současnosti. Podsbírka dokumentuje především historii města Chotěboře a regionu. Obsahuje rukopisné písemnosti, kroniky, dopisy, fotografie a pohlednice, mapy a plány, noty či památníky, místní noviny či výroční zprávy spolků nebo škol, plakáty, brožury, kalendáře a legitimace.

Patří sem například cenná korespondence Jindřicha Pruchy s otcem, matkou a sestrou, dopisy a pohlednice Otakara Rykra synu Zdenkovi, dopisy Ignáta Herrmanna, Františka Ladislava Riegra či Terezy Dubrovské Koseové, rukopisné texty chotěbořských vzdělanců a učitelů (Josef Václav Neudoerfl, Čeněk Houba a mnozí další). Cenný je dopis Bedřicha Smetany chotěbořskému hudebnímu pedagogovi Františku Buttulovi ze září 1863.