Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Základy podsbírky byly položeny již při vzniku Městského muzea v Chotěboři v roce 1885. Jeden z prvních přírůstků muzea byla sbírka mincí Josefa Václava Neudoerfla, pořízená za patnáct zlatých. Sbírka vznikala od počátku nahodile, zprvu především díky četným darům. Své mince muzeu věnovali Antonín Wágner, purkmistr Felix Hubáček, spisovatel a učitel Karel Ninger, Antonín Šulc, předseda záložny František Jonáš a další.

Součástí podsbírky jsou mimo jiné mince antické, které patří k nejhodnotnějším, mimo jiné řecké, římské a makedonské mince. Dále mince z Osmanské říše (dnešního Turecka) nebo z Egypta, středověké a novověké mince (například vzácné krejcary Fridricha Falckého z roku 1620). Ve sbírce jsou též novodobé pamětní mince, bankovky především z období první republiky a z let 1939–1945, zahraniční mince z celého světa a žetony. Je zde také velké množství nouzových bankovek, především z doby kolem roku 1920. Součástí je sbírka faleristická (medaile, řády, vyznamenání, odznaky). Jedním z nejnovějších přírůstků jsou například odznaky z Chotěbořských strojíren. Tato podsbírka obsahuje 4199 exponátů.