Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podsbírka knih je součástí sbírky od založení muzea. Soustředí se zejména na publikace z regionu z oblasti původního okresu Chotěboř. Jejím základem byla Knihovna dobrých spisů, kterou založil a organizoval Musejní spolek. První správce Josef Václav Neudoerfl do sbírky věnoval vlastní knihy a získal knihy z první veřejné knihovny v Chotěboři, kterou založil Vincenc Emanuel Libánský v roce 1843. Součástí podsbírky jsou publikace od prvotisků z 15. století do současnosti. Nejstarším exponátem je bible z roku 1488, tištěná v Praze, kterou muzeu věnoval kněz a básník František Xaver Boštík. Sbírka obsahuje množství starých tisků (z období 1501–1800). Nejobsáhlejší je oblast církevních knih, kam spadají sbírky kázání, modlitební knížky či bible. Knihy s regionem souvisejí tematicky, autorstvím, místem vydání, některé jsou cenné především jako doklad osobních knihoven chotěbořských osobností. Jsou zde ale také publikace, které s Chotěbořskem nijak nesouvisejí.

Ochrana knižního fondu je komplikovaná, knihy netvoří pouze křehký papír, ale i další materiály – knižní vazby obsahují prvky z kůže, textilu, dřeva či kovu. Postupně čištěné a restaurované knihy jsou ukládané v krabicích z nekyselého papíru. Kromě sbírkové má muzeum též příruční knihovnu. Knih je ve sbírce více než 2400.