Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hledáme vedoucího muzea !

CEKUS Chotěboř vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí střediska MUZEUM (a kurátor sbírkových a mobiliárních fondů) příspěvkové organizace CEKUS.

Co od Vás požadujeme?

 • vysokoškolské vzdělání humanitního nebo přírodovědného zaměření
 • znalost základních principů, na nichž je založena činnost příspěvkové organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • manažerské a organizační schopnosti, schopnost motivace, podpory a kontroly zaměstnanců
 • znalost českého muzejního prostředí, všeobecný kulturní rozhled
 • základní znalost právních předpisů v oboru působnosti muzea
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností, laickou veřejností i médii
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
 • praxe s vedením a rozvojem lidí výhodou
 • schopnost koncepčního a logického myšlení
 • schopnost pracovat v zátěžových situacích
 • flexibilita, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Windows apod.)
 • občanskou a morální bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B je výhodou

Co Vám nabízíme?

 • zajímavou práci v tvůrčím kolektivu na nově vznikající expozici městského muzea
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
  • nástup od 01.06.2021, příp. dle dohody
  • plat stanovený v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zákoníku práce v platném znění (včetně příplatku za vedení a osobního příplatku)
  • možnost dalšího vzdělávání
  • sick days
  • stravenkovou kartu

Co od Vás potřebujeme, pokud máte o nabízenou pozici zájem?

 1. PŘIHLÁŠKU, na kterou uvedete Vaše:
 2. jméno, příjmení a titul
 3. datum a místo narození
 4. místo trvalého pobytu, popř. jinou doručovací adresu
 5. kontaktní telefonní číslo a e-mail

a nakonec připojíte datum a Váš podpis

 • DALŠÍ DOKUMENTY, které nám pomohou poznat Vaše kvality. K přihlášce, prosím, připojte:
 • koncepci fungování a rozvoje Městského muzea Chotěboř v letech 2021 – 2026 se zaměřením zejména na směr vize a poslání, nastínění cílů a klíčových aktivit, řízení a dalšího rozvoje; základní ekonomickou rozvahu; představu o personálním zabezpečení a struktuře organizace v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál či ověřenou kopii předloží zájemce při příp. ústním pohovoru)
 • kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce (originál či ověřenou kopii předloží zájemce při příp. ústním pohovoru)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor naleznete na https://chotebor.cz/volna%2Dpracovni%2Dmista/ds-1374/p1=11844)
 • souhlas se zveřejněním předložené koncepce rozvoje a fungování Městského muzea Chotěboř

Na Vaše přihlášky se všemi požadovanými přílohami v písemné podobě se budeme těšit do 19. března 2021 do 12:00 hodin na emailové adrese cekus@cekus.eu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Bližší informace Vám poskytne Bc. Michaela Krpálková, ředitelka příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř, na tel.: 569 624 104, mobil: 737 884 669, e-mail: krpalkova@cekus.eu.