Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nejrozmanitější podsbírka muzea pokrývá období od paleolitu po současnost. Je vytvářena od vzniku muzea v roce 1885 do dnešní doby, z velké části díky darům. Obsahuje předměty dokumentující historii muzea a Chotěbořska, exponáty z oblasti uměleckých řemesel a lidové tvořivosti, předměty dokumentující průmyslovou výrobu, předměty každodenní potřeby, vztahující se k činnosti místních cechů a spolků jako jsou cechovní knihy, prapory nebo výroční zprávy, části školních sbírek, exotické exponáty získané cestovateli, sekci militaria, látky a textilie, zemědělské náčiní, hudební nástroje, exponáty z oblasti zoologie, botaniky, archeologie, sfragistiky (pečeti), filatelie, nábytek či předměty, vztahující se k životu místních osobností. Historická podsbírka obsahuje přes 4000 exponátů.

Mezi cenné exponáty z nejstarší doby patří pravěké škrabadlo, nalezené na panském poli za Vlasárnou v Chotěboři, žebro, zub a kost mamuta, hrot pazourkového kopí z Dolní Krupé, amfora z doby bronzové (snad z Uhelné Příbrami) či kus kroužkové košile z doby husitství. Z novější doby například prsten z dělostřeleckého granátu, kafemlejnek a další výrobky z ranenské litiny nebo taktovka či vyšívaná záložka hudebníka a učitele Františka Buttuly.