Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zásluhu na vzniku podsbírky mají dva místní sběratelé. Václav Procházka (1902–1983), učitel fyziky, chemie, matematiky a pozdější ředitel Buttulovy školy, věnoval muzeu vlastní sbírku, shromážděnou převážně v padesátých a šedesátých letech. Otto Nevole (1921–1999), též učitel a ředitel školy, paleontolog, fotograf a ochránce přírody, přispěl do geologické podsbírky cennými nálezy otisků mořských živočichů.

Geologická podsbírka obsahuje více než 800 exponátů. Jsou mezi nimi minerály a horniny z nejbližšího okolí Chotěboře, například z okolí skalního útvaru Koukalky, z údolí Doubravy, z lomu od Habrů, od Uhelné Příbrami nebo ze Starého Ranska. Nálezy různobarevných fluoritů a dalších minerálů pocházejí z okolí bývalého dolu u Běstviny. Důlní těžbu dokumentuje sbírka vrtných jader, což jsou tělesa válcovitého tvaru, tvořená vzorkem horniny získaným z geologického vrtu. Pocházejí z různé hloubky, většinou kolem sta metrů. Zkameněliny byly nalézány od druhé poloviny 40. let, většinou při kopání základů staveb. Pocházejí z období druhohor, z období před sto miliony let, kdy bylo v Čechách poslední moře. K nejvýznamnějším patří zkamenělé schránky loděnek, mořských hlavonožců (lat. Nautilus).