Informace o výstavě

Šotek v muzeu

Šotek v muzeu

27. červen 2014 až 26. říjen 2014

Léto se šotkem
Hravá výstava a program pro celou rodinu, od 27. 6. do 26. 10. 2014

Výstava přibližuje pohádkovou a mytologickou postavu šotka, která se usídlila v našem muzeu.
Společně s ním návštěvník uvidí mnoho zajímavých a cenných předmětů ze sbírek našeho muzea, muzea v Havlíčkově Brodě a ze soukromých sbírek. Mimořádně budete moci nahlédnout do Budyšínského rukopisu|Kosmovy Kroniky české z Národního muzea.

Expozice tak zároveň přibližuje historii města, sbírky našeho muzea a dále nabízí přesahy k obecným dějinám, dějinám kultury a k mytologii. Pro hravé návštěvníky (velké i malé) je připraveno množství úkolů, pokusů, hádanek a her. Ti nejhravější mohou postupně nasbírat vlastní rodinku šotků.

Výstava je koncipována jako živá a to i tím, že se bude během sezóny drobně proměňovat. Každou změnu budeme oznamovat na našem webu.

Výstavu doplní Týden se šotkem (18. – 24. 8. 2014) a slavnostně ji ukončíme dernisáží v neděli 19. 10. 2014.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Šotkův úkolníček
Tentokrát se dá na výstavě dělat mnohem víc, než se jen koukat.
Šotkův úkolníček
Šotkovy úkoly na doma

Šotkova rodinka
Sbíráme figurky šotků a tvoříme si vlastní šotčí rodinku.
Rodinka šotků

Týden se šotkem
Šotkovy dílny (výtvarné, dramatické, hry), 18. – 24. 8. 2014. Lucernová noc v muzeu (20. – 21. 8. 2014).
Týden se šotkem

Šotkova vstupenka
Šotkova vstupenka

Šotek a filosofie
Šotek a filosofie

Dernisáž
Dernisáž je obdoba vernisáže, jako je v divadle premiéra a derniéra. Výstavu zahájíme 26. 6. 2014 v 16. 00 malou vernisáží. Zvláštní program na ni nepřipravujeme. Bude probíhat jako autorská komentovaná prohlídka s malým občerstvením. Mnohem více nabídne slavnostní ukončení výstavy 19. 10. 2014. Program včas upřesníme na našich stránkách. Vstupenkou bude Šotkův úkolníček (pro majitele a jeden dospělý doprovod, další doprovod bude platit vstupné 30,-).

Slavnostní ukončení bude naším poděkováním těm, kteří nám pomohou s naší malou lstí na šotka.

Legenda výstavy
Legenda výstavyKomentáře

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř