Před návštěvou

Aby nedocházelo k případným nejasnostem a zbytečným nepříjemnostem dovolte nám před návštěvou muzea několik praktických informací.

Zámek i park jsou v soukromém vlastnictví
Část budovy má muzeum v pronájmu pro své expozice, ostatní prostory slouží k bydlení majitelů a jsou nepřístupné veřejnosti.
Dodržujte, prosím, stanovená pravidla pohybu na soukromém pozemku. Děkujeme.

Prohlídky muzea
Expozice jsou koncipovány jako krátkodobé tématické výstavy muzejního a galerijního charakteru a ukázka sbírkových předmětů muzea. Přehled aktuálních výstav, které jsou momentálně k vidění najdete v sekci Sezónní výstavy.
Pro zájemce, kteří chtějí navštívit prohlídku klasických zámeckých interiérů (historický nábytek, obrazy, zbraně, lovecké trofeje, apod.), doporučujeme vybrat jiný turistický cíl.

Nádvoří zámku se uzamyká a není volně přístupné. Zvoňte na zvonek Městské muzeum vpravo u vrat.
Prohlídky probíhají s průvodcem a začínají vždy v každou celou hodinu. Více v sekci Otevírací doba.
Platby přijímáme pouze v hotovosti.

Poznámka: Návštěvníci čekají na prohlídky muzea venku. Pokud prohlídka muzea začíná např. v 11.00, znamená to, že návštěvníci budou v 11.00 vpuštěni pracovníkem muzea na nádvoří zámku.

Bezbariérový přístup
Prostory muzea nejsou přizpůsobeny pro handicapované návštěvníky. Expozice muzea je umístěna v prvním patře barokního zámku, kam se dá dostat pouze po prudších dřevěných schodech.

Psi a jiná zvířata
Do expozic muzea nemají přístup.
Ve ojedinělých případech může dle uvážení pracovník muzea dovolit vstup malého pejska či jiného mazlíčka, kterého je majitel schopen celou prohlídku nést v náručí či přepravní tašce. Ovšem v případě, že bude jakkoliv rušit nebo ohrožovat ostatní návštěvníky či expozice muzea, bude požádán o okamžité opuštění prostoru.
Zároveň upozorňujeme, že zvířata nemohou být vpuštěna na uzavřené nádvoří zámku, aby zde setrvala po dobu prohlídky. 

Parkování
Nevjíždějte se svými automobily a motocykly do zámeckého areálu. 
Pro návštěvníky muzea je vyhrazeno označené parkoviště naproti vchodu do parku.

Cyklisté
Jízda na kole po parku není dovolena. Při pohybu po parku z kola sesedněte. 
Při návštěvě muzea mohou majitelé svá kola nechat na nádvoří zámku, které se uzamyká. Neopírejte svá kola o omítku.

Zámecký park
Park je pro veřejnost přístupný denně od 9 do 17 hodin.
POZOR! Brána do parku se v 17.00 hod. zamyká!
Hlídejte si hodinky a včas opusťte areál. Ušetříte čas a starosti sobě i ostatním.

V parku není dovoleno:
- volné pobíhání psů – pes či jiná zvířata musí být vždy na vodítku
- jezdit na kole – při pohybu po parku z kola sesedněte
- poškozovat a zcizovat rostliny
- rušit a lovit živočichy
- vstupovat na trávník a mimo vyznačené cesty
- tábořit
- manipulovat s otevřeným ohněm
- požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky
- provádět jakékoliv další činnosti vedoucí k poškození či znečištění parku
- psí exkrementy a jiné odpadky patří do odpadkového koše!

Vjezd vozidel a fotografování svatebčanů v parku podléhá souhlasu majitele.

V zimním období (listopad - duben) je zámecký park otevřen pouze do 16 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme, že se řídíte návštěvním řádem a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř